ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της τοποθεσίας www.truewoman.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών στοιχείων, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην τοποθεσία www.truewoman.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της τοποθεσίας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της τοποθεσίας. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της τοποθεσίας www.truewoman.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. H τοποθεσία www.truewoman.gr τηρεί το δικαίωμα αλλαγής των κατωτέρω όρων χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

1. Δεδομένα του επισκέπτη / χρήστη.

α. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην τοποθεσία www.truewoman.gr δύναται να καταγραφεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της τοποθεσίας www.truewoman.gr. Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό, καταγράφονται και άλλα στοιχεία του επισκέπτη / χρήστη μέσω της πλατφόρμας του google analytics (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του google analytics).

β. Η τοποθεσία www.truewoman.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες της. Ο επισκέπτης / χρήστης της τοποθεσίας www.truewoman.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της τοποθεσίας www.truewoman.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της τοποθεσίας www.truewoman.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

2. Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο της τοποθεσίας www.truewoman.gr, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών στοιχείων, φωτογραφιών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, υπόκειται στην πνευματική ιδιοκτησία των κατόχων της τοποθεσίας, εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του κατόχου του www.truewoman.gr.

3. Ευθύνη.

α. Η αναφορά σε προϊόντα και μεθόδους στην τοποθεσία www.truewoman.gr έχει κατά βάση ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση η τοποθεσία www.truewoman.gr ή οι αρθρογράφοι της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπαίτιοι για οποιαδήποτε πιθανή βλάβη / ζημία προκύψει από την χρήση τους.

β. Τα σχόλια στα άρθρα από επισκέπτες / χρήστες (δηλαδή, όλους εκείνους πλην του λογαριασμού του www.truewoman.gr), δεν αντιπροσωπεύουν το www.truewoman.gr. Σε περίπτωση υβριστικών ή καταχρηστικών σχολίων, το www.truewoman.gr τηρεί το δικαίωμα διαγραφής τους. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές τηρούν το δικαίωμα πλήρους διαχείρισης σχολίων.

γ. Η τοποθεσία www.truewoman.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Προστασία Ανηλίκων

 Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη να απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών.  

Τέλος, ενημερώνουμε ότι στην τοποθεσία www.truewoman.gr γίνεται αναφορά σε προϊόντα και μεθόδους εταιρειών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τοποθεσία www.truewoman.gr συνδέεται ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις εταιρείες αυτές

Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο www.truewoman.gr ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.